Jak vyléčit tinnitus a je to vůbec možné?

Hučení, pískání, šumění, brnkání, zvonění – tak popisuje většina pacientů tinnitus, nepříjemné sluchové vjemy, se kterými se  podle odhadů v Česku potýká téměř 700 000 lidí napříč všemi věkovými kategoriemi. Šelest v uších má především negativní vliv na psychiku pacienta. Léčba tinnitu je náročná, ale existují způsoby jak příznaky zmírnit nebo zcela odstranit a žít opět naplno.

Jak tinnitus vzniká a o co se jedná?

Tinnitus je obecně popisován jako sluchový vjem, který nemá žádný vnější zdroj. Ušní šelesty v podobě různé intenzity, nízkých i vysokých tónů, bzučení, pískání či zvonění tedy slyšíme jen my sami. A to se časem dokáže podepsat na naší psychické pohodě, soustředění i kvalitě spánku. 

Především však stále nebyla vědecky objasněna příčina vzniku tinnitu, ale existuje seznam rizikových aktivit, které mohou být spouštěčem tohoto nepříjemného stavu. Nejčastěji se uvádí jako rizikový faktor poslech hlasité hudby a práce či dlouhodobý pobyt ve hlučném prostředí. Spouštěčem mohou být ale všechny hlasité zvuky obecně. Velmi častý je i vznik tinnitu v důsledku dlouhodobého prožívání stresu, úzkostí nebo depresí. Může být také následkem krčních blokád či napětí v oblasti krku, jako doprovodný jev při ztrátě sluchu, a dokonce za vším mohou stát například zubní obtíže. 

Mám tinnitus a co teď?

Pokud se v popisovaných zvukových stavech úplně vidíte, není čas ztrácet čas! Pokud vaše problémy trvají, doporučujeme navštívit urychleně lékaře a podstoupit komplexní lékařské vyšetření, aby mohl lékař vyloučit vážnější onemocnění (například neurologického charakteru) a určit diagnózu. 

Tinnitus se obvykle dělí podle délky trvání na akutní a chronický a podle zdroje zvuku na objektivní a subjektivní tinnitus. Akutní tinnitus většinou trvá do 6 měsíců a spouštěčem bývají odstranitelné faktory jako například ušní zánět či úraz hlavy. Po vyléčení a regeneraci buněk, pacient postupně zvukové vjemy přestává slyšet a navrací se do normálu. Komplikovanějším případem je pacient s chronickým tinnitem. Ten trvá více než půl roku a objevuje se několikrát za den, případně neustále. 

Lékař také na prohlídce dokáže určit, zda se jedná o tinnitus objektivní nebo subjektivní. Objektivní tinnitus je způsoben konkrétním zdrojem zvuku v blízkosti sluchovodu (tok krve, kontrakce svalů a jiné). U 95 % pacientů se však jedná o tinnitus subjektivní, kdy zvukové vjemy vnímá pouze pacient.  

Chronický subjektivní tinnitus je tak pro pacienty tím nejvíce nepříjemným. Přestože zatím neexistuje univerzální návod, jak tinnitus kompletně vyléčit, existuje celá řada způsobů, jak příznaky v podobě šumění, pískání či bručení zmírnit a u některých pacientů je možné příznaky zcela eliminovat.

Zmírnění příznaků

Vyslechnutí si diagnózy může být pro většinu pacientů spouštěčem beznaděje. Hlavní je však naopak neztrácet naději. Léčba tinnitu se zaměřuje na práci s několika faktory,  od fyzického stavu těla přes psychiku. Hlavním cílem je „naučit“ svůj mozek, že tyto zvuky nejsou důležité ani život ohrožující a nemusí být tedy tak moc zesilovány. 

Co tedy vyzkoušet pokud trpím tinnitem?

  • Prvním krokem je komplexní vyšetření na ORL a vyloučení neurologické příčiny.
  • Dále je dobré pochopit vznik a fungování tinnitu.
  • Je potřeba nastavit se k problému pozitivně a chtít ho za každou cenu odstranit či zmírnit.
  • Zvuková terapie, neboli Tinnitus Retraining Therapy,  se podle zkušeností některých pacientů jeví jako velmi účinná. V rámci této terapie pacient poslouchá dlouhodobě během dne různé šumy a mozek se tak postupně naučí, že tinnitus je přirozený zvuk, který není potřeba zesilovat. Více se o ní dozvíte například zde v ukázce z knihy „Vyléčil jsem si tinnitus“.
  • Se zmírněním příznaků mohou také pomoci kvalitní sluchadla, která vám napomáhají lépe ovládat zvuky přicházející z okolí a „zakrýt“ ostatní nepříjemné sluchové vjemy. Využívají se také při zmíněné zvukové terapii. V naší chytré mobilní aplikaci Oticon si například můžete jednotlivé zvuky přímo nastavit do svých sluchadel.
  • Dalším nemalým krokem, kterému se spousta lidí vyhýbá je psychoterapie. Příčina vzniku tinnitu je totiž často psychického rázu, s čímž dokáže psychoterapeut dobře pracovat.
  • Na škodu není ani návštěva fyzioterapeuta, který může napomoci s uvolněním svalů, páteře či čelistních kloubů, což může s tinnitem také souviset.
  • A jako u každého zdravotního problému, zdravým a aktivním životním stylem nikdy nic nezkazíte. :-)

Tinnitus je nepříjemná záležitost, s kterou se potýká řada lidí i známých osobností. Pro inspiraci si můžete poslechnou dva rozhovory, které vám přiblíží zkušenosti dalších lidí a třeba vám pomohou namotivovat se k tomu, něco se situací dělat.

Pro více informací o našich sluchadlech, která mohou být spolu s naší chytrou aplikací pomocníkem za zmírněním příznaků tinnitu, navštivte náš katalog produktů.

 

Upozornění: Tento článek nebyl napsán lékařským odborníkem a zmíněné informace jsou pouze doporučení na základě našich zkušeností.

Sdílet článek