Dobrý sluch pro paní Isabelu z Kapverd

Pro lidi z Kapverdských ostrovů je velice těžké získat sluchadla. Roli v tom hraje odlehlost ostrovů, relativní chudoba, tamní vysoké ceny sluchadel a nedostatek audiologů. Paní Isabele jsme se rozhodli pomoci darováním páru sluchadel Oticon JET 2 BTE. Sluchadla jsme nastavená a připravená k použití doručili přes dobročinnou organizaci Love Boa Vista.

Aktuálně vybráno 19 800 Kč

z celkové částky 19 800 Kč

Příběh sluchadel pro paní Isabelu

Před časem nás kontaktovala paní Petra Borůvka Lopes. Je to Češka, která žije na Kapverdských ostrovech a rozhodla se pomáhat tamním lidem. Založila proto organizaci Love Boa Vista, která se snaží tamním obyvatelům, žijícím na odlehlých a téměř pustých ostrovech, ulehčit jejich každodenní životy.

Stejně jako skoro vše, je na ostrovech těžké také získat kvalitní sluchadla. Prvním problémem je, že audiologové, kteří sluchadla vydávají nejsou na ostrovech trvale, ale dojíždí tam z pevninského Portugalska, navíc jen na některé z ostrovů. Dalším problémem je cena, která je pro místní často nedostupná a to včetně ceny oprav sluchadel.

Proto jsme se rozhodli, že i přes vzdálenost budeme těmto lidem také pomáhat. Paní Isabela od nás dostala kvalitní a odolná sluchadla Oticon JET 2 v závěsné verzi včetně na míru vyrobených koncovek.

Vše jsme řešili na dálku a doprava otisků, koncovek a sluchadel byla zajištěna přes známé, kteří na ostrovy z Prahy létají.

Paní Isabela je první z Kapverďanů, kterým jsme pomohli, ale určitě ne poslední.

Zde se můžete podívat na video z předávání sluchadel paní Isabele na Kapverdách.

Chcete také pomáhat?

V tomto přípdě jsme se rozhodli že cenu sluchadel pokryjeme celou sami a nebudeme oslovovat veřejnost s žádostí o pomoc.

Pokud chcete pomáhat dalším lidem k dobrému sluchu, můžete přispět na transparentní účet, odkud budeme v budoucnu čerpat pro další příběhy.

Na účet můžete přispět jakoukoliv částku převodem nebo pomocí zde zobrazeného QR kódu.

Podpořte další příběhy:

Transparentní účet:123-9640830257/0100
Variabilní symbol:není potřeba
Náhled na účet:zobrazit účet

Dále můžete pomoct sdílením tohoto příspěvku.

Aktuálně vybráno 19 800 Kč

z celkové částky 19 800 Kč